Försäljningsvillkor

Moms
Alla priser är exklusive moms 25%
 
Prisfel Valutaförändringar & Varor Utan Priser
Det händer att vi får fel i våra prisfiler,eller att priser förändras då vissa varor`s priser baseras på utländsk valuta.Inträffar detta så kontaktar vi dej,du har då möjlighet att häva köpet.Vissa varor är utan priser,dessa offereras på begären.När vi lägger upp nya produkter så prissätts dessa i efterhand,detta kan ta några dagar.Dessa varor går att lägga i varukorgen,du blir då kontaktad för prisuppgift när prissättningen är klar.
 
Faktura
Vi erbjuder fakturering till företag,med betalningsvillkor 20 dagar.Leverans mot faktura sker enbart till adress i Sverige eller registrerad företags adress.