Låsbart skåp till säkerhetsskåp bred 1000mm.
Låsbart skåp till säkerhetsskåp 1000 med dubbeldörrar.
Sedebox-kodlås
Sedelbox med kodlåsning tillverkad i stålplåt.
Sedebox-nyckel
Sedelbox med nyckellåsning tillverkad i stålplåt.
Säkerhetsskåp-1000
Säkerhetsskåp klassat enligt SS 3492.
Säkerhetsskåp-750
Säkerhetsskåp klassat enligt SS 3492.